Kultura življenja u Varaždinskim Toplicama

Vrijeme radionice:

1. ciklus: 17.01. – 21.01.2022.
2. ciklus: 07.02. – 11.02.2022.

Voditelj radionice: Spomenka Vlahović

Program radionice: Radionica Kultura življenja u Varaždinskim Toplicama uključuje 5 tema koje obrađuju tradicijsku kuću – Fantekovu hižu iz Varaždinskih Toplica. Polaznici će se upoznati s poviješću izgradnje Fantekove hiže i njezinim smještajem. Također, kroz radionice će upoznati kulturnu baštinu te spoj tradicijske kulture i moderne arhitekture. Za polaznike su pripremljene likovne radionice te online izložba etnografske baštine Varaždinskih Toplica.

Cjeloviti program možete preuzeti ovdje.

Kako se prijaviti: Radionice su namijenjene osobama mlađim od 25 godina i otvorene za sve zainteresirane koji spadaju u tu dobnu skupinu. Ako želite sudjelovati na radionicama Kultura življenja u Varaždinskim Toplicama pošaljite mail na projekt.kudtoplice@gmail.com i dobit ćete pristupni link te sve potrebne daljnje informacije.

  • 1. ciklus
  • 2. ciklus

R. Br.

Naziv radionice

Datun

Vrijeme

1.

TRADICIJSKA KUĆA – FANTEKOVA HIŽA IZ VARAŽDINSKIH TOPLICA – POVIJEST, SMJEŠTAJ I ETNO KUTAK BAŠTINE

17/01/2022

17:00 - 18:00

2.

TRADICIJSKA KUĆA – LIKOVNA RADIONICA ISPIRIRANA ETNOGRAFSKOM BAŠTINOM

18/01/2022

17:00 - 18:00

3.

ONLINE IZLOŽBA ETNOGRAFSKE BAŠTINE VARAŽDINSKIH TOPLICA

19/01/2022

17:00 - 18:00

4.

SLAMNATA ZAGORSKA HIŽA – SPOJ TRADICIJSKE KULTURE I MODERNE ARHITEKTURE

20/01/2022

17:00 - 18:00

5.

FANTEKOVA HIŽA – UPOZNAJ BAŠTINU PUTEM SLOVA/ZNAKOVA/CITATA I VIDEO URADAKA

21/01/2022

17:00 - 18:00

R. Br.

Naziv radionice

Datun

Vrijeme

1.

TRADICIJSKA KUĆA – FANTEKOVA HIŽA IZ VARAŽDINSKIH TOPLICA – POVIJEST, SMJEŠTAJ I ETNO KUTAK BAŠTINE

07/02/2022

17:00 - 18:00

2.

TRADICIJSKA KUĆA – LIKOVNA RADIONICA ISPIRIRANA ETNOGRAFSKOM BAŠTINOM

08/02/2022

17:00 - 18:00

3.

ONLINE IZLOŽBA ETNOGRAFSKE BAŠTINE VARAŽDINSKIH TOPLICA

09/02/2022

17:00 - 18:00

4.

SLAMNATA ZAGORSKA HIŽA – SPOJ TRADICIJSKE KULTURE I MODERNE ARHITEKTURE

10/02/2022

17:00 - 18:00

5.

FANTEKOVA HIŽA – UPOZNAJ BAŠTINU PUTEM SLOVA/ZNAKOVA/CITATA I VIDEO URADAKA

11/02/2022

17:00 - 18:00