Kontakt

Projekt

Tradicija kao alat za razvoj vještina i socijalno uključivanje
UP.02.1.1.14.0081

Voditeljica projekata HDIG: Simona Štriga
Telefon: +385 99 844 9614
E-mail: simona.striga@gmail.com
Web: https://projekt.kud-toplice.hr/

Korisnik projekta

KUD “Toplice” Varaždinske Toplice
Ivana Tkalčića 3, 42 223 Varaždinske Toplice

Predsjednica KUD-a: Silvia Matkun
Telefon: +385 91 564 3376
E-mail: matkunsilvia@gmail.com