Izrada tradicionalnih ukrasa

Vrijeme radionice:

1. ciklus: 19.04. – 02.05.2022.
2. ciklus: 30.05. – 13.06.2022.

Voditelj radionice: Davorka Mičuda

Program radionice: Radionica Izrada tradicionalnih ukrasa uključuje 10 tema kroz koje će polaznici naučiti tehnike izrade ukrasa od perušine i krep papira. Polaznici će tako izrađivati lutkice, anđele i ruže od perušine i krep papira.

Cjeloviti program možete preuzeti ovdje.

Kako se prijaviti: Radionice su namijenjene osobama mlađim od 25 godina i otvorene za sve zainteresirane koji spadaju u tu dobnu skupinu. Ako želite sudjelovati na radionicama Izrada tradicionalnih ukrasa pošaljite mail na projekt.kudtoplice@gmail.com i dobit ćete pristupni link te sve potrebne daljnje informacije.

  • 1. ciklus
  • 2. ciklus

R. Br.

Naziv radionice

Datun

Vrijeme

1.

Tehnika izrade predmeta od perušine – tradicionalna izrada lutkica

19/04/2022

19:00 - 20:00

2.

Suvremena izrada lutkica od perušine

20/04/2022

19:00 - 20:00

3.

Oblačenje tradicionalnih i suvremenih lutkica

21/04/2022

19:00 - 20:00

4.

Izrada anđela od perušine

22/04/2022

19:00 - 20:00

5.

Izrada ruža od perušine

25/04/2022

19:00 - 20:00

6.

Tehnika izrade predmeta od krep papira – izrada ruža od krep papira

26/04/2022

19:00 - 20:00

7.

Spajanje ruža od krep papira u buketiće

27/04/2022

19:00 - 20:00

8.

Izrada muške lutkice od krep papira

28/04/2022

19:00 - 20:00

9.

Izrada cvjetne ženske lutkice od krep papira

29/04/2022

19:00 - 20:00

10.

Izrada anđela od krep papira

02/05/2022

19:00 - 20:00

R. Br.

Naziv radionice

Datun

Vrijeme

1.

Tehnika izrade predmeta od perušine – tradicionalna izrada lutkica

30/05/2022

17:00 - 18:00

2.

Suvremena izrada lutkica od perušine

31/05/2022

17:00 - 18:00

3.

Oblačenje tradicionalnih i suvremenih lutkica

01/06/2022

17:00 - 18:00

4.

Izrada anđela od perušine

02/06/2022

17:00 - 18:00

5.

Izrada ruža od perušine

06/06/2022

17:00 - 18:00

6.

Tehnika izrade predmeta od krep papira – izrada ruža od krep papira

07/06/2022

17:00 - 18:00

7.

Spajanje ruža od krep papira u buketiće

08/06/2022

17:00 - 18:00

8.

Izrada muške lutkice od krep papira

09/06/2022

17:00 - 18:00

9.

Izrada cvjetne ženske lutkice od krep papira

10/06/2022

17:00 - 18:00

10.

Izrada anđela od krep papira

13/06/2022

17:00 - 18:00